Griet Vermeiren/In-Tune

PRIVACYBELEID

In-Tune is altijd zorgvuldig omgegaan met uw gegevens. Wij nemen de privacy van persoonsgegevens serieus.Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons privacybeleid.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Op 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking, deze vervangt de Belgische privacywet en geeft je meer inspraak in het gebruik van je gegevens. Ons privacybeleid is opgesteld volgens de nieuwe regels gelinkt aan GDPR.

 

Verzameling, registratie en verwerking van gegevens: 

Wanneer je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief, geregistreerd bent voor een klanksessie/workshop/concert/mantra-avond/ klanksessie/yoga-activiteit/infosessie, een contactformulier hebt ingevuld of andere aanvragen doet, zal jou worden gevraagd om gegevens te verstrekken.

Deze gegevens hebben we oa nodig voor facturen, persoonlijke fiches, aanwezigheidslijsten,... Het kan gaan om:

* Voor- en achternaam

* E-mail adres

* Telefoonnummer

* Website

* Bedrijfsnaam

* Functie                                                                                                                             

* Straat en huisnummer

* Postcode en woonplaats

* IP nummer

* BTw nummer

Deze gegevens zullen steeds uitdrukkelijk worden gevraagd en worden opgeslagen voor intern gebruik.

Gebruik van jouw gegevens:

Je gegevens worden gebruikt om je op de hoogte te houden van onze activiteiten via nieuwsbrief of sociale media. Op elke website en sociaal media platform vind je normaal een privacyverklaring. Het platform van onze website gebruikt een aantal cookies standaard maar daar hoort geen verplichting bij om een 'cookiemelding' op te zetten.

 

Indien je in de toekomst geen e-mail van ons meer wilt ontvangen, kan je ten alle tijden uitschrijven dmv een link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.

 

Jouw gegevens worden in principe niet doorgegeven aan derden tenzij met uitdrukkelijke toestemming van jou zelf.

 

Bewaartermijn: 

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor de e-mails en nieuwsbrieven, zullen je persoonsgegevens binnen de week uit ons bestand verwijderd worden.

 

De gegevens in onze boekhoudsystemen bewaren we tenminste 10 jaar, om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

Deze termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen ontstaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten:

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond voor deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jouw verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons mailen via griet@in-tune.be of via de link onderaan in elke nieuwsbrief.

Wijzigingen:

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Contactgegevens:

In-Tune

BE 0809.093.034

Van Arckellaan 36, 3120 Tremelo

griet@in-tune.be