CIS

Tarwe veld
 

AFSTEMMEN OP WIE

JE WERKELIJK BENT...

  COACHING

 GESPREK

 

intuïtieve

MASSAGE

 

STEM- EN 

KLANK

PROCES

WAAR GAAN WE NAAR OP ZOEK?

 • Wat er in jou leeft.

 • Wat jou in beweging brengt of juist doet stilvallen.

 • Waarom je voortdurend het contact met jezelf verliest.

 • Hoe jij je terug goed kunt voelen binnen deze, vaak overweldigende, maatschappij waar alsmaar meer van jou wordt gevraagd.

 • Hoe jij je terug goed en gelukkig kunt voelen na een verlieservaring.

 • Herkennen en bewust worden van jou negatieve overtuigingen en huidige belemmerende patronen.

HOE WERKEN WE NAAR HERSTEL?

 • Vanuit mijn ervaring met verlies, stress & burn-out en de patronen die hierbij horen die jou in de greep houden te gaan ontrafelen tracht ik jou op een zeer gerichte manier te helpen.

 • Het spreekt voor zich dat mijn manier van aanpak volledig op maat is van de specifieke oorzaken en ernst van de situatie.

 • Doorheen bewustzijnsgesprekken brengen we de patronen die aan de oorzaak liggen van het probleem in kaart. Deze worden zichtbaar, je gaat van herkennen naar erkennen om uiteindelijk op verkenning uit te gaan met nieuwe verworven inzichten.

 • Je krijgt tools aangeboden om in je dagelijkse leven/op de werkvloer te gaan toepassen. 

  

CONCRETE AANPAK?

 • Ik opteer steeds voor een holistische aanpak. Hiermee bedoel ik dat we gelijktijdig op mentaal als op fysiek en emotioneel vlak werken.

 • Vaak moet ik eerst rust, stabiliteit en vertrouwen aanscherpen en dat gebeurt via gesprek, specifieke ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Hierdoor zal je een diepe rust ervaren van waaruit je de dingen allemaal anders gaat bekijken. 

  

WAT NODIG?

 • Geloof, vertrouwen en een positieve mindset zijn de ingrediënten die nodig zijn om dingen in beweging te zetten of te doen veranderen. Jouw innerlijke drijfkracht en je geloof dat alles mogelijk is kan wonderen verrichten.

  

WELK VOORDELEN HEEFT HET?

 • Je gaat terug leren “luisteren” naar jezelf, zonder enig oordeel. In overgave en met respect voor wie jij bent!

 • Een verlies ervaring kan na afloop van een traject worden beleefd als het scheppen van nieuwe mogelijkheden. 

 • Op een ongedwongen manier steeds dichter terug in harmonie komen met jezelf en van daaruit met je omgeving.

 • Elke sessie is een cadeau aan jezelf wat je terug een diep gevoel van vervulling geeft. 

  

Elke stap naar verandering begint bij jezelf door los te komen van valse overtuigingen.

MEER WETEN

VOOR WIE?

 • Heb jij soms van die momenten dat je het gewoon even niet meer weet? (levensmoe, levensfase problemen)

 • Heb je behoefte om bepaalde zaken een plaats te geven in je leven? (verlies, echtscheiding, ziekte, trauma)

 • Voel je soms een drang om iets te zeggen en durf je dit plots niet meer? Of laat je stem je op belangrijke momenten in de steek? (gebrek aan zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, faalangst, conflicten in gezin en/of familie

 • Of wens je jezelf een moment van rust te geven binnen de alledaagse drukte? (stress, slaapproblemen, burn-out)

 • Misschien wens je oude dingen een plaats te geven/los te laten om iets nieuws te kunnen laten ontstaan?

  

BELANGRIJK HIERBIJ:

Deze weg tot heelwording is voor iedereen toegankelijk die op een bewuste manier op ontdekking wil gaan in lichaam en ziel! 

INVESTERING

 • 65€ per sessie van een uur met factuur.

 • Steeds op afspraak: 0495/47 73 86 of
  griet@in-tune.be

 

 
INTUÏTIEVE
MASSAGE

WAT HOUDT HET IN?

 • Een intuïtieve massage vanuit het hart.

 • Het is een combinatie van zachte, diepgaande aanrakingen via de handen en/of instrumenten en stemklanken die jou dichter bij jezelf gaan brengen.

 • De klanken die worden aangewend hebben door hun helende frequenties een bijzondere uitwerking op lichaam en geest.

 • Energiecentra die uit balans zijn gaan we subtiel een extra stimulans geven. Hierdoor wordt je bewuster van jezelf en wordt je persoonlijke ontwikkeling bevordert.

 • Na deze heerlijke klank-aanraking laat ik je ontwaken met een heerlijk tasje thee.

Door je op regelmatige basis te laten behandelen gaan je emotionele en psychische spanningen zoals angsten, woede, gebrek aan eigenwaarde,... minderen of zelfs helemaal wegvallen. 

WELKE VOORDELEN HEEFT HET?

 • De perfecte oplossing voor emotionele en/of mentale blokkades die het zelf genezend vermogen niet zijn werk laat doen. Hierdoor ontstaan lichamelijke en mentale klachten en beland je vaak in een vicieuze cirkel.

 • Uit wetenschappelijk onderzoek is naar voor gekomen dat bepaalde klankfrequenties een zeer positieve invloed hebben op lichaam en geest doordat deze de activiteit van de hersengolven verandert. In het dagelijks leven produceren de hersenen vooral beta-golven. In deze toestand houden we ons vooral bezig met denken, problemen oplossen, plannen maken,... We zijn in deze toestand vooral gericht op de buitenwereld.

 • Doordat ik gebruik maak van helende klankfrequenties gaan de hersenen een lagere golflengte produceren, alfa-golven, dewelke een diep gevoel van rust veroorzaken. Dit doordat de frequentie waarop je hersenen actief zijn zich gaan aanpassen aan de frequentie van de klanken. In deze toestand kunnen spanningen lossen en wordt je opgeladen met nieuwe energie. Op lichamelijk niveau vertraagd je hartslag en ademhaling zich spontaan en de spieren ontspannen zich.

We gebruiken dagelijks onze stem en drukken onszelf, onze noden en verlangens er mee uit. 

Graag gids ik jou om je meer en meer af te stemmen op je authenticiteit.

stem-

en Klank

bevrijding

MEER WETEN

VOOR WIE?

 • Iedereen die nood heeft aan de geborgenheid van aanraking in lichaam en geest.

 • Uit eigen ervaring merk ik dat dit zeer heilzaam is om af te wisselen tijdens een coaching traject of een traject via stem en klankbeleving. 

 • Zeker wil ik benadrukken dat deze vorm van begeleiding uitermate geschikt is voor mensen die kampen met burn-out, fibromyalgie, cvs of kanker.

  

INVESTERING

 • 95€ per sessie van anderhalf uur met factuur.

 • Steeds op afspraak: 0495/47 73 86 of griet@in-tune.be

Cadeaubon

Wil je iemand plezier doen met een klank-aanraking? Aarzel niet om je cadeaubon tijdig aan te vragen. Vraag hier aan

Griet schaal .jpg
 

WAT BETEKENT HARMONISCH worden via

 
STEM- EN 
KLANK
PROCES

WAT HOUDT STEM- EN KLANKBELEVING IN?

INTENSIEF MET DE STEM BEZIG ZIJN?

 • Wil je op een gemakkelijke en natuurlijke manier een rijkere, vollere klank tijdens het zingen of spreken? Dan is de methode die ik in hoofdzaak gebruik, nl de Klankgeoriënteerde stempedagogiek volgens G. Rohmert, zeker iets voor jou!

 • Via doelgerichte stimulaties (zowel lichamelijk als mentaal) en allerlei oefeningen gaan we het zingen op een hoger plan brengen zodat sensorische (zintuiglijke) kwaliteiten binnen in ons het strottenhoofd op een natuurlijke en efficiënte manier gaan aansturen. Dus weg van het motorische, weg van het steeds maar willen doen, wat het strottenhoofd en dus ook de stembanden onder een enorme druk zet.   

 • We gaan een oerkracht aanspreken die binnen in onszelf voorhanden is waardoor we terecht komen bij een spontane, moeiteloze en efficiënte vanzelfzingend/sprekendheid.

 • Mensen die zich intensief met hun stem bezighouden weten dat het niet zomaar een instrument is dat alleen door gemakkelijke trucjes beheerst kan worden. 

 • De stem wordt dagelijks uit onszelf voortgebracht en toont ons wanneer “iets niet in harmonie is“, wanneer wij “onregelmatigheden“ hebben of “ontstemd“ zijn. Deze begrippen en zegswijzen duiden reeds aan dat onze psychische stemmingen en bevindingen een zeer grote invloed hebben op onze stemklank. 

SPELEN EMOTIES EEN ROL IN DE STEMONTWIKKELING?

 • Een complex netwerk, bestaande uit fysieke, mentale, psychische en sociale invloeden werken in op de stemklank en beïnvloeden zich onderling.  Wie probeert om elke afzonderlijke factor en de daarbij horende wisselwerkingen allereerst te herkennen en dan ook nog positief te veranderen stelt zich vaak voor een moeilijke, doch niet onoplosbare opgave.

 • Een volledig gezonde en in harmonie zijnde stem lijkt al bijna een wonder, wanneer men bedenkt hoeveel  factoren bij de stemontwikkeling betrokken zijn. 

DE STEM EEN KLANKAFDRUK VAN ONS ZELF?

 • Al deze factoren, die bij de stemontwikkeling betrokken zijn, in harmonie brengen is in de praktijk echter niet gemakkelijk.

 • De stem laat op ieder tijdstip een klankafdruk van ons “zelf” zien. Dit leidt er vaak toe dat mensen die met hun stem iets bepaalds willen bereiken of moeten voorstellen, hetzij beroepsmatig hetzij privé, op dit moment in een benarde toestand geraken. 

 • Deze benarde toestand treedt op, als zij willen vermijden om zich met de intieme boodschap van de stemklank bloot te geven of om van dagelijkse schommelingen afhankelijk te zijn.

 • Het is niet verwonderlijk dat de stem in zulke gevallen wordt gemanipuleerd om haar “in de greep te hebben”, zodat de stem steeds los van de persoon kan worden gepresenteerd. 

STEMPROBLEMEN?

 • Op deze wijze voert men jammer genoeg meestal een veldslag tegen zichzelf, waartegen uiteindelijk de “innerlijke stem” vroeg of laat rebelleert. Dit uit zich dan onder allerlei vormen zoals bijv.:

 • Fysiek : stemverlies, knobbels op de stembanden tot zelfs  verlamming van de stembanden.

 • Emotioneel: zich verloren voelen in zichzelf, slapeloosheid, vermoeidheid, burn-out/depressie, 

MEER WETEN

VOOR WIE?

 • Elke zanger, zangeres of spreker (beroeps/amateur) die de stem wil ontwikkelen op een natuurlijke manier. Die wil komen tot een gemak in zingen en spreken uren aan een stuk.

 • Voor iedereen die nieuwgierig is naar de boodschap die schuil gaat achter de stem. 

  

INVESTERING

 • 65€ per sessie van een uur met factuur.

 • Steeds op afspraak: 0495/47 73 86 of griet@in-tune.be

Cadeaubon

Wil je iemand plezier doen met een stem- en klanksessie? Aarzel niet om je cadeaubon tijdig aan te vragen. Vraag hier aan

Klank is het element waarin grote dingen zichzelf verwezenlijken.